Meer over de Wmo

Wat is Wmo?

Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Wmo is een Nederlandse wet die bedoeld is om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving. Het richt zich op verschillende gebieden, zoals wonen, zorg, welzijn en mobiliteit, om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking, ouderen of mensen met een chronische ziekte kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

De Wmo legt de verantwoordelijkheid voor deze ondersteuning bij gemeenten, die verschillende voorzieningen en diensten moeten aanbieden om aan de behoeften van hun inwoners te voldoen. Voorbeelden van Wmo-voorzieningen zijn huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, begeleiding en dagbesteding.

Wat is het doel van de Wmo?

Het doel van de Wmo is om mensen met een beperking, ouderen of mensen met een chronische ziekte in staat te stellen om zelfstandig te blijven wonen en actief deel te nemen aan de maatschappij, door middel van passende ondersteuning en voorzieningen die worden geboden door de gemeenten.

Wmo wat is dat

Professionele dienstverlening: Wmo of rechtstreeks, aan u de keuze

Wij zijn contractpartner van meerdere gemeenten. Als u gebruik wilt maken van onze diensten via de Wmo, kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo van uw eigen gemeente en vragen naar Luijendijk Wooncomfort als mogelijke leverancier voor uw aanpassingen.

Indien u ervoor kiest om (een deel) van de kosten zelf te dragen om er iets moois van te maken, kunt u uiteraard ook rechtstreeks een beroep op ons doen. Wij staan klaar om u van dienst te zijn en iets moois te realiseren. Bekijk onze praktijk pagina voor een impressie.